Enter the e-mail where we will send you an activation code


Skupština Aerodroma odobrila akcionarima dividendu

Sinteza Sinteza
pre 8 mes.
Skupština Aerodroma odobrila akcionarima dividendu

Skupština Aerodroma „Nikola Tesla“ (AERO), održana 28. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i onu o raspodeli prošlogodišnje dobiti.
Akcionari su prihvatili predlog uprave da se iz prošlogodišnje dobiti od 3,3 milijarde dinara na ime dividendi raspodeli 1,96 milijardi dinara odnosno 57,3 dinara po akciji (dividendni prinos od 3,4 odsto).

Sličan iznos, od 56 dinara po akciji, kompanija je akcionarima isplatila iz dobiti za 2016. godinu.

Internim aktima kompanije kao dan dividende je utvrđen 31. decembar prošle godine.

Odlukom skupštine, takođe, iz prošlogodišnje dobiti zaposleni će primiti iznos od 200 miliona dinara.

Za 9. jul je zakazana vanredna skupština kompanije na kojoj će glavna tačka dnevnog reda biti usvajanje odluke o odobravanju koncesije, a po kojoj će akcionari moći da iskažu nesaglasnost i zatraže otkup akcija.

0 comments

Kompanije