Enter the e-mail where we will send you an activation code


Nemci u problemu: Kome da ostavimo firme?

Bloomberg Bloomberg
pre 10 mes.
Nemci u problemu: Kome da ostavimo firme?

U idućih pet godina 840.000 malih i srednjih nemačkih kompanija u porodičnom vlasništvu suočiće se sa pitanjem ko će naslediti posao.

Kako se cela jedna generacija posleratnih preduzetnika priprema za odlazak u penziju, više od petine kompanija u porodičnom vlasništvu moraće do 2022. biti prodato ili ugašeno, pokazuje istraživanje banke KfW.

Naime, u tim kompanijama vlasnici nemaju dece kojoj bi ostavili kompaniju ili su naslednici premladi.

Sve ovo je rezultat je to niske stope nataliteta koja je u Nemačkoj prisutna još od sedamdesetih godina. Samo u iduće dve godine 100.000 preduzetnika namerava da ode u penziju, a da još nisu rešili pitanje naslednika.

0 comments

Kompanije