Enter the e-mail where we will send you an activation code


Komisija pokrenula postupak protiv VISA

Sinteza Sinteza
pre 9 mes.
Komisija pokrenula postupak protiv VISA

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije saopštila je da je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica protiv tri društva VISA organizacije - VISA Incorporated i VISA International Service Association sa sedištem u Foster sitiju u Kaliforniji i VISA CEMEA Holdings Limited sa sedištem u Londonu.

Kako se navodi, postupak je pokrenut zbog sumnje da Viza određuje "minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu", koje primenjuju banke u Srbije u sistemu Vize.  

"Time je “Visa” organizacija uticala na povećanje trgovačke naknade - provizije banke trgovca za prihvatanje plaćanja platnom karticom, koju banke zaračunavaju trgovcima za omogućavanje usluge bezgotovinskog plaćanja", navela je Komisija za zaštitu konkurencije.  

Iz istih razloga je Komisija ranije pokrenula postupak protiv „MasterCard” organizacije, prenosi N1.  

Komisija je istakla da su u Srbiji međubankarske naknade trenutno višestruko više nego na tržištima Evropske unije, a trgovci koji prihvataju plaćanje platnim karticama trošak trgovačke naknade uračunavaju u maloprodajnu cenu koju prenose na potrošače, nezavisno od toga da li je plaćanje obavljeno platnom karticom ili gotovinom, čime se ograničava konkurencija na tržištu banaka koje prihvataju platne kartice.  

Banke su, po oceni Komisije, podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade.

0 comments

Kompanije