Enter the e-mail where we will send you an activation code


Čačanska fabrika Sloboda Aparati proglasila bankrot

Blic Blic
pre 3 mes.
Čačanska fabrika Sloboda Aparati proglasila bankrot

U Privrednom sudu u Čačku u petak (6. jula 2018) je održano prvo ispitno ročište na kome je utvrđen deo potraživanja prema stečajnom dužniku "Sloboda Aparati", a sledeće je zakazano za oktobar.

Ovaj Sud je, inače, nedavno proglasio bankrotstvo Aparata i naložio stečajnom upravniku da započne sa unovčenjem stečajne mase, radi namirenja poverilaca. Bankrotstvo fabrike uređaja za domaćinstvo, gde je proizvodnja zaustavljena još 2005. godine, proglašeno je pošto u zakonskom roku od 90 dana niko od ovlašćenih nije podneo predlog plana reorganizacije stečajnog dužnika, javlja Glas Zapadne Srbije.

Likvidaciona vrednost objekata Aparata u Pridvorici i Ljubiću, zemljišta, opreme i ostalih nekretnina jeste 313 miliona dinara, ali je 175 miliona pod teretom razlučnih i založnih poverilaca.
Sa druge strane, obaveze Aparata iznose, prema proceni iz prvog ekonomsko – finansijskog izveštaja o stanju stečajnog dužnika, najmanje 1,452 milijardi dinara. Pretpostavlja se, ipak, da su potraživanja poverilaca, uključujući i kamate, znatno veća i to će tek da bude predmet utvrđivanja pred sudom.

Među poveriocima Aparata najveći je vojna kompanija Sloboda sa 636 miliona dinara, zatim Poreska uprava (237 miliona), Elektrodistribucija u Čačku (200) i bivši radnici koji na ime 14 plata duguje 175 miliona dinara Ova fabrika uvedena je u stečaj 28. decembra 2017, zbog neprekidne blokade računa od 1.097 dana na iznos od 335 miliona dinara, i u tom trenutku imala je samo dvojicu zaposlenih i to na mestima rukovodilaca, dok je oko 400 radnika preuzela vojna kompanija Sloboda, ranijih godina.

0 comments

Kompanije