Enter the e-mail where we will send you an activation code


NIS: Najveća ulaganja za naftu i gas

Sinteza Sinteza
pre 6 mes.
NIS: Najveća ulaganja za naftu i gas

Generalni direktor NIS Kiril Tjurdenjev rekao je da će u narednom periodu biti realizovani značajni projekti za razvoj kompanije u svim segmentima poslovanja.
Kako je naveo, u njih će u periodu do 2025. godine biti uloženo 1,8 milijardi evra. 

U intervjuu za Gazprom reviju Tjurdenjev je kazao da će najviše novca biti uloženo u oblast proizvodnje nafte i gasa, zatim u dalju modernizaciju Rafinerije nafte u Pančevu, modernizaciju maloprodajne mreže i izgradnju kapaciteta za proizvodnju električne energije. 

Pored toga, u kompaniji je počela i digitalna transformacija u svim biznis segmentima, a jedan od ciljeva je i povećanje efikasnosti poslovanja. 

„U ovom trenutku u oblasti digitalnih tehnologija u različitim delovima kompanije se razrađuje 70 projekata, od kojih je sedamnaest prešlo u aktivnu fazu realizacije“, rekao je Tjurdenjev i dodao da je cilj da se i na ovaj način poveća efikasnost poslovanja. 

Kao posebno značajan projekat, Tjurdenjev je istakao izgradnju postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja u Rafineriji nafte Pančevo. Taj projekat treba da bude okončan u trećem kvartalu 2019. godine, a njegovom realizacijom dubina prerade porašće na 99,2 odsto. 

„Kompanija može proizvoditi za 0,5 miliona tona belih naftnih derivata više, što će dovesti do porasta profitabilnosti. Kao rezultat, u značajnoj meri će se smanjiti proizvodnja mazuta, ali zato ćemo dobiti potpuni novi za nas proizvod, a to je koks, koji se aktivno koristi u metalurgiji i građevinarstvu. Danas se koks uvozi u Srbiju“, rekao je Tjurdenjev.

0 comments

Globalne berze