Enter the e-mail where we will send you an activation code


Štediša ili investitor, koji je Vaš izbor?

Sinteza Sinteza
pre 12 mes.
Štediša ili investitor, koji je Vaš izbor?

Često se susrećemo sa pitanjem gde uložiti novac? Da li je bolje biti štediša, ne rizikovati mnogo i ostvariti minornu kamatu ili biti investitor, rizikovati malo više za mnogo veću dobit. Samim tim nameće se pitanje da li u Srbiji uopšte ima alternativa koje bi “oplodile” naš kapital?

Banka?

Svet je preplavljen jeftinim novcem, banke uvode negativne kamate, štednja nikad, čini se, nija bila potcenjenija. 
Tako su godine u kojima smo u Srbiji mogli da računamo na dvocifrene kamate na štednju, u kojima su nas bankari vukli za ruku davno za nama. Kamate na štednju u evrima pale su i kod nas na ispod jednog procenta godišnje, dok su dinarske ne veće od 3 do 4 odsto. 

- Bankarska dinarska štednja 

Kamata (12m): od 0.8 do 4 odsto 

Prednosti: Relativno nizak rizik 

Nedostaci: Ekstremno nizak prinos, pojačan rizik u bankarskom sektoru zbog nenaplativosti kredita, ako prevremeno povučemo štednju gubimo pravo na kamatu

- Bankarska devizna štednja 

Kamata (12m): od 0,3 do 0,8 odsto 

Prednosti: Relativno nizak rizik

Nedostaci: Ekstremno nizak prinos, porez od 15 odsto na kapitalni dobitak, ako prevremeno povučemo štednju gubimo pravo na kamatu.​​

Beogradska Berza?

Srpsko tržište kapitala muči se sa vrlo ograničenim brojem kvalitetnih kompanija vrednih ulaganja, kurs dinara slabi a vremenom je nestalo i poverenje ulagača, što je jedna od važnih karika koja pokreće lokalnu berzu. 

Vreme kada je Beogradska berza beležila galopirajući rast i značajnu likvidnost je ostalo za nama.

Na beogradskoj berzi svake godine nakon sve češćih prinudnih prodaja  ostaje veoma mali broj kompanija za ulaganje. Investira se u dinarima (rizik deviznog kursa) a prisutna je i velika nelikvidnost tržišta. 
Poslednjih godina je domaći investitori iz pomenutih razloga sve više izbegavaju i prelaze na poznate svetske berze. 

Nekretnine?

Nekretnine su oduvek bile primamljiva investicija, ali je osnovni problem taj što je za ovakvu investiciju potreban veliki početni kapital. Pored toga, i dalje imamo neuređeno tržište nekretnina u Srbiji sa neuknjiženom imovinom. Još jedan nedostatak ulaganja u nekretnine je slaba likvidnost jer je konverzija nekretnine u keš spora.

Prinos koji se može očekivati kod ovakvog ulaganja se kreće između 4-6 odsto godišnje.

U šta, dakle, da ulaže neko ko ne želi da oroči novac na rekordno niskim kamatnim stopama u banci ili oni koji su na primer prodali nasleđenu imovinu ili ozbiljni privrednici koji žele da investiraju svoj profit?

Globalne berze?

Globalno tržište kapitala je za razliku od domaćeg izuzetno razvijeno i likvidno. Pored toga, ono Vam omogućava da ulažete u najkvalitetnije i najpoznatije kompanije na svetu kao što su Apple, Facebook, Google, Coca Cola, Microsoft i druge.

Građani u razvijenim zemljama uglavnom preferiraju dinamičnije investiranje na berzi pa s toga možda ne čudi podatak da čak 60 odsto domaćinstava u SAD investira direktno na berzi. Takođe, tamošnji penzioni fondovi štede i prave prinos za svoje korisnike skoro isključivo investirajući na berzi. Značajan broj građana poverava svoj novac profesionalcima na upravljanje (asset management) koji uz učešće u dobiti znaju da isporuče i vrlo dobar neto prinos za klijenta. 

Koji prinos može očekivati prosečan investitor?

Prosečan investitor sa osnovnim predznanjem i uz pomoć kvalitetnog brokera: oko 10 - 15 odsto godišnje

Investitori sa naprednim znanjem i tehnikama trgovanja: 20 - 30 procenata godišnje 

Profesionalni investitori: 40 - 80 odsto godišnje 

Koje su prednosti i nedostaci?

Prednosti:

Jednostavno i jeftino ulaganje direktno preko trgovačke platforme, ispostavljanje naloga u deliću sekunde

Investira se u valutama EUR ili USD čime se eliminiše kursni rizik usled nestabilnog dinara

Veoma brza konverzija investicije u keš (ogromna likvidnost)

Mogućnost da se zarađuje i kada berzanske cene padaju (tzv. short)

Ogroman izbor velikih svetskih kompanija i finansijskih instrumenta (akcije, obveznice, zlato, srebro, nafta, valute, poljoprivredni proizvodi…) 

Nedostaci:

Potrebno praćenje i analiziranje investicija

Izbegavati nelicencirane brokerske kompanije koje nisu pod regulacijom Komisije hartije od vrednosti Srbije

Rizično je investirati u male i nepoznate kompanije (takozvane cent akcije)

Licencirana brokerska kuća Sinteza Invest Group je po prvi put donela u Srbiju model trgovanja kao u razvijenim zemljama sveta - savremena platforma sa direktanim elektronskim pristupom svim globalnim berzama, automatsko saldiranje transakcija, izuzetno niske cene po transakciji, novac uplaćujete u domaćoj banci a ono što je veoma važno je da ulagač ima profesionalnu podršku na sajtu Sinteza.net gde se nalaze najnovije vesti, analize, investicione ideje, forum... 

Sinteza Invest Group nudi jednu od najsavremenijih trgovačkih platformi na svetu “Trader Workstation Sinteza” (TWS) potpuno besplatno. Asortiman finansijskih proizvoda je ogroman - 24 zemlje, 100 globalnih berzi, 30.000 proizvoda a jedini u Srbiji nude mogućnost trgovanja tokom čitavog dana 7 dana u nedelji. 

Ukratko, investitor konačno preko regulisanog brokera ima mogućnost direktnog trgovanja na skoro svim najvažnijim globalnim berzama i to akcijama, obveznicama, opcijama, fjučers ugovorima, ETF-ovima, Forex, CFD ugovorima, zlatom, srebrom, naftom... 

0 comments

Ekonomija