Enter the e-mail where we will send you an activation code


Šta su ETF-ovi?

Sinteza Sinteza
pre 8 mes.
Šta su ETF-ovi?

ETF je finansijski derivat koji je u zadnjih 20 godina svog postojanja postao veoma popularan kod individualnih i institucionalnih investitora pre svega zbog jeftinijeg načina diversifikacije i trgovanja

Exchange-traded funds (ETFs) su uvedeni 1993. godine na S&P 500 ETF (SPY) poznati pod imenom “paukovi”. Danas su čest instrument u portfolijama, bilo da se radi o malim investitorima ili velikim fondovima.

Naime,to je finansijski instrument koji u svojoj osnovi sadrži neku drugu aktivu (korpu akcija, berzanski indeks, korpu akcija iz određene industrije ili zemlje i slično). Ovo zapravo znači da investitor, na primer, umesto da kupi sve akcije američkog naftnog sektora, može jednostavno kupiti ETF koji sadrži sve ili najpoznatije akcije tog sektora. Razlog za postojanje ovakvog instrumenta su svakako niži troškovi, jer investitor plaća proviziju samo jednog instrumenta umesto da plati proviziju za kupovinu svake akcije ponaosob. ETF se trguje isto kao akcije i samim tim nema rok dospeća. Izdavaoci su banke ili druge finansijske intitucije a čitav proces izdavanja je pod nadzorom nacionalnih Komisija za hartije od vrednosti.

Tržište ETF-ova ima eksponencijalni rast u periodu od 2005 do 2017. Globalno tržište ETF je naraslo sa 600 milijardi dolara u 2005 na 4.000 milijardi (zaključno sa septembrom 2017) sa potencijalom rasta, po proceni PwC do 7.000 milijardi do 2021 godine,.

EFT za početak ima nekoliko karakteristika koje ga čine interesantnim instrumentima za sve investitore, a to su:

-niski troškovi

-transparentnost

-poreski aspekt je dobar

-likvidni su (ne svi)

EFT predstavlja udeo u korpi-portfoliju pojedinačnih investicija u različite tržišne instrumente počevši od akcija, roba, obveznica, sve do bitkoina. Struktura i model ETF-ova je sličan otvorenim investicionim fondovima, sa par ključnih razlika, od kojih je najbitnija za investitora da se udelom (“shares” termin u engl.) u ETF trguje na berzi po tržišnoj ceni u toku dana, za razliku od jedinica otvorenog fonda (mutual fondova) kojima se trguje po jedinstvenoj vrednosti utvrđenoj samo na kraju dana, po NAV (neto imovine) ceni.

Osnivanje i rad sa ETF imovinom u SAD-u je regulisan od strane SEC-a i CFTC (za robne). Samo u SAD-u postoji oko 2.100 hiljade registrovanih fondova. Tržište ETF je vrlo razvijeno u SAD-u gde blizu 50% građanstva poseduje ove instrumente. Najveći deo američkog tržišta drže BlackRock, Vanguard i State Street koji upravlju sa preko 60% imovine svih ETF na svetu.

U Evropi najvažiji ETF-ovi pokrivaju najlikvidnija tržišta   German Dax, Euro Stoxx 50, Italy’s MIB, France’s Cac 40 and the pan-European Stoxx 50 index.

0 comments

Ekonomija