Enter the e-mail where we will send you an activation code


Sledi 5 godina pakla - kako će ih preživeti?

Tanjug Tanjug
pre 4 god.
Sledi 5 godina pakla - kako će ih preživeti?

Nedavni pokazatelji stabilizacije na tržištima u usponu samo su zatišje pred buru, koja im u narednih pet godina donosi naplatu duga od 1.600 milijardi USD.

Problem servisiranja duga, čija će godišnja otplata porasti za više od 100 milijardi USD do 2020. u odnosu na 2015. godinu, rezultat je ogromnog zaduživanja u periodu posle finansijske krize 2008. godine, navodi britanska agencija Reuters.

U godinama posle krize, vlade afričkih država, turske banke i zemlje u razvoju su se zaduživale na tržistima obveznica, ohrabrene nultom kamatnom stopom u SAD. 

Sada je, međutim, došao trenutak za naplatu tog duga, navodi Reuters.

U periodu od 2016. do 2020. godine, tržištima u razvoju će doći na naplatu skoro 1.600 milijardi USD, od čega tri četvrtine čini korporativni dug, prema podacima banke ICBC Standard bank.  

Prema podacima švajcarske banke UBS, bruto potrebe Turske za refinansiranjem duga su najveće među državama u razvoju u odnosu na nivo deviznih rezervi, dok odmah iza Turske slede Mađarska, Indonezija, Južnoafrička Država i Rusija, navodi Reuters. 

Jedna od posledica "pomahnitalog zaduživanja" jeste ta da kompanije iz zemalja u razvoju sve više koriste sredstva prikupljena na tržištima obveznica za otplatu dospelih dugovanja, upozorio je nedavno Međunarodni monetarni fond. 

Fond je dodao da je udeo tako prikupljenih sredstava porastao u ukupnom zaduživanju kompanija na skoro 30% u 2014. godini sa manje od 5% iz 2005. godine.

1 comments

Ko zna pravi lovu i u paklu...

Reply · (0) · (0) · 2016-03-29 15:16:02
Ekonomija