Enter the e-mail where we will send you an activation code


Zakon o robnim berzama: Kraj za monopole i dogovaranje cene

B92 B92
pre 8 mes.
Zakon o robnim berzama: Kraj za monopole i dogovaranje cene

Javna rasprava o Predlogu nacrta zakona o robnim berzama trajaće do 1. juna, a zakon bi trebalo da se usvoji do kraja godine.

To je rekao pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Jovan Stojić.

On je na javnoj raspravi o tom zakonu u Privrednoj komori Srbije (PKS) rekao da se prvi put donosi zakon koji će regulisati trgovanje na robnim berzama, osim za berze plemenitih metala, strani novac i električnu energiju. 

"Zakon o robnim berzama treba da pravno reguliše poslovanje robnih berzi, a kontrolu će sprovoditi Komisija za hartije od vrednosti", rekao je Stojić. 

Dodao je da je za osnivanje berzi predviđen i minimalni osnivački kapital od 50 miliona dinara. Sekretar Udruženja za trgovinu u PKS Žarko Malinović rekao je da će, kada zakon stupi na snagu, proizvođači imati informacije o cenama robe i moći će da planiraju prihode i rashode. 

"Dogovaranje oko cena trgovanja nije dozvoljeno i nikome ne koristi, a najmanje potrošačima, kao ni zloupotrebe informacija oko kvaliteta robe i manipulacija drugim informacijama", rekao je Malinović. 

Na pitanje da li je do sada bilo zloupotreba direktor Produktne berze Miloš Janjić rekao je da postoje četiri agencije koje se bave berzanskim poslovima, tako što spajaju kupce i prodavce robe. 

Vlasnica agencije Gea I.S. Sanja Racković rekla je da njena firma ne obavlja berzanske poslove već je samo "agencija za prosleđivanje informacija o potražnji i prodaji poljoprivrednih proizvoda". 

"Moja firma posuje 18 godina i osim što prikupi ponude o prodaji robe i prosledi ih potencijalnim kupcima ne učestvuje u realizaciji tog posla, već taj posao završe sami prodavci i kupci", rekla je Racković i dodala da zapošljava 30 ljudi. 

Ona je odbacila tvrdnje direktora Produktne berze da takve agencije unose zabunu jer objavljuju cene na osnovu anketa, a ne one po kojima se realizuje prodaja određene robe. 

Racković je rekla da ni Produktna berza ne omogućavala trgovanje po realnim cenama jer se "ne prikazuju ukupne količine ponude i tražnje", kao i da je bilo slučajeva da dve sestrinske fime trguju međusobno, što ne odražava realno kretanje cena. Predlogom nacrta zakona o robnim berzama su predviđene novčane i zatvorske kazne u zavisnosti od težine dela, najčešće su od jedan do tri miliona dinara. 

Ako se ostvari imovinska korist i nanese šteta drugim licima tako što se zaključi transakcija na osnovu neistinitih informacija o ponudi i potražnji i ceni predviđena je i zatvorska kazna od tri do osam godina.

0 comments

Belex