Enter the e-mail where we will send you an activation code


Srbija tražila 100 mil. EUR, dobila 80%

B92 B92
pre 12 mes.
Srbija tražila 100 mil. EUR, dobila 80%

Republika Srbija je na aukciji prodala 80 odsto ponuđenih zapisa vrednih 100 miliona evra, denominovanih u evrima.

Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica denominovanih u evrima, održanoj 19. januara ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra, objavljeno je na sajtu Uprave za javni dug. 

Ukupan obim tražnje iznosio je 166.131.000 evra, a realizovano je 80.280 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 80.280.000 evra. 

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,95 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 23. januara 2023. godine. 

Datum dospeća kupona (2,250 procenata godišnje) je 23. januar, a isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća. 

Stopa prinosa, po kojoj su prodate hartije od vrednosti u petak niža je za 0,43 procentna poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na poslednjoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 21. novembra 2017. godine. 

Primanja po osnovu emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u januaru 2018. godine. 

Takođe, na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 18. januara ove godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50 miliona evra.

0 comments

Belex