Enter the e-mail where we will send you an activation code


Skupština akcionara Aerodroma usvojila ugovor o koncesiji

Sinteza Sinteza
pre 7 mes.
Skupština akcionara Aerodroma usvojila ugovor o koncesiji

Vanredna skupština akcionara Aerodroma „Nikola Tesla“ (AERO), održana 9. jula, usvojila je predloženi ugovor o koncesiji odnosno donela odluku o raspolaganju imovine velike vrednosti.

Akcionari koji su glasali protiv ili bili suzdržani po ovoj odluci imaju pravo da zatraže otkup akcija od strane kompanije po utvrđenoj tržišnoj vrednosti akcija društva na dan 13. jun od 1.662,57 dinara. Rok za isplatu nesaglasnih akcionara je 75 dana od dana održavanja skupštine.

Kao što je od ranije poznato, Vlada Srbije je početkom godine proglasila francuski Vinci Airports pobednikom na tenderu za 25-ogodišnju koncesiju. 

Ponuđač se obavezao da će platiti jednokratnu naknadu od 501 milion evra (14,6 evra po akciji), godišnju koncesionu naknadu u rasponu 4,5-16 miliona evra (i ne manju od pet procenata godišnjeg bruto prihoda), te da će obezbediti investicije od 732 miliona evra tokom koncesionog perioda, prenosi Kamatica.

0 comments

Belex