Enter the e-mail where we will send you an activation code


Referentna kamatna stopa ostaje 3%

B92 B92
pre 8 mes.
Referentna kamatna stopa ostaje 3%

Izvršni odbor NBS odlučio je da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 3 odsto.

Kako je saopšteno iz NBS, Izvršni odobor je prilikom donošenja takve odluke imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Prema majskoj projekciji, Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija, nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu, postepeno kretati ka cilju, s tim da bi do kraja godine trebalo da ostane bliže donjoj granici cilja, a da će se približiti centralnoj vrednosti od 3,0 procenta u drugoj polovini 2019. 

Finansijski sektor i privreda takođe predviđaju da će inflacija za godinu dana unapred biti ispod centralne vrednosti cilja, a za dve godine dana unapred na cilju od 3 odsto. 

U saopštenju se navodi da su inflatorni pritisci i dalje niski na šta ukazuje i bazna inflacija, koja je na najnižem nivou otkada se inflacija meri promenom indeksa potrošačkih cena. Iz NBS poručuju da neizvesnost na međunarodnom robnom tržištu, pre svega u pogledu kretanja svetske cene nafte, čiji je rast nastavljen u ovoj godini, i dalje nalaže opreznost u vođenju monetarne politike. 

Pored toga, opreznost je potrebna i zbog dodatno povećane divergentnosti monetarnih politika Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke i rasta neizvesnosti u pogledu dinamike njihove normalizacije u narednom periodu. Izvršni odbor NBS ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povoljnijim makroekonomskim izgledima za naredni period. 

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 17. maja.

0 comments

Belex