Enter the e-mail where we will send you an activation code


Radnicima 400 EUR po godini, kupcu i dug Galenike

Tanjug Tanjug
pre 11 mes.
Radnicima 400 EUR po godini, kupcu i dug Galenike

Novi tender za "Galeniku" biće raspisan u septembru, a model privatizacije podrazumeva da kupac uz fabriku preuzima deo duga "uz diskont".

Kako su naveli u Ministarstvu privrede, model privatizacije na kome rade podrazumeva i da radnici koji se odluče za socijalni program mogu da računaju na 400 evra po godini staža.

„U ovom trenutku je u toku definisanje uslova privatizacije, kojima bi se budući kupac obavezao da održi kontinuitet proizvodnje, realizuje investicioni program i održi optimalan nivo zaposlenosti“, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu privrede. 

Kako objašnjavaju, u postupku pripreme za sprovođenje transakcije, Vlada Srbije je 11. jula 2017. godine donela zaključak da se privatizacija Galenike sprovede modelom prodaje kapitala, kojoj bi prethodila konverzija duga Galenike u kapital, a u slučaju uspešne privatizacije, država bi otpisala preostali deo svojih dospelih obaveza. 

Sednica Skupštine Galenike na kojoj bi se donele odluke o konverziji potraživanja Srbijagasa i Uprave za javni dug je biće, kako navode, održana narednih dana. 

U ministarstvu preciziraju da se u prethodnom periodu radilo na modelu privatizacije koji bi obuhvatio delimični otkup duga od 71,74 miliona evra od kreditnih poverilaca Galenike uz diskont, kao preduslov za pokretanje novog postupka privatizacije, dok bi se otkup duga realizovao po zaključenju privatizacionog ugovora i finansirao sredstvima kupca. 

Kao podršku ovom postupku, Vlada je preporučila državnim poveriocima da ne naplaćuju potraživanja, kao i da povuku sredstva obezbeđenja koja dospevaju na naplatu prema Galenici i njenim zavisnim društvima, do postizanja konačnog dogovora - a najkasnije do 30. septembra. 

„Obavljen je i niz kompleksnih razgovora sa bankama poveriocima kako bi se usaglasio način izmirenja obaveza prema bankama. Postoji načelna saglasnost banaka da se ukupan iznos duga od 71,74 miliona evra otkupi jednokratnom isplatom iznosa od 25 miliona evra. Taj otkup je uslovljen sprovođenjem privatizacije u kratkom periodu isplatom iz sredstava kupca“, kažu oni. 

Zainteresovanih za privatizaciju Galenike, kako navode ima, a u razgovorima sa potencijalnim investitorima, Ministarstvu privrede je ukazano da je realan broj radnika neophodan za rad fabrike od 700 do 900. 

„Nakon toga smo Galenici uputili molbu da sprovede anketu o tome koliko je radnika zainteresovano za socijalni program. Anketa je u toku. Reč je o potpuno dobrovoljnom socijalnom programu, a podatak o eventualnom broju zaposlenih koji bi bili zainteresovani još nije poznat“, kažu u Ministarstvu. 

U okviru socijalnog programa radnicima bi se ponudilo ukupno 400 evra po godini staža po sledećem modelu - 200 evra bi finansirala država, a preostali iznos bi finansirao kupac fabrike. 

Među zainteresovanima za „Galeniku“, kako prenose mediji, nalaze se britansko-ruski konzorcijum "Frontijer farma - Petrovaks", "Sinforam", "Amikus" ,"Hemofarm" i "EMS" iz Brazila.

0 comments

Belex