Enter the e-mail where we will send you an activation code


NBS oduzela dozvolu, državna banke ide u stečaj

B92 B92
pre 10 mes.
NBS oduzela dozvolu, državna banke ide u stečaj

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) doneo je rešenje o oduzimanju dozvole za rad Jugobanci Jugbanci Kosovska Mitrovica.

Poslove te banke preuzeće Poštanska štedionica Beograd, objavila je na svom sajtu NBS. 

Navedeno je da su preduzete sve neophodne mere kako bi se poslovi platnog prometa i raspolaganje sredstvima deponenata i štediša Jugbanke neometano nastavili u Poštanskoj štedionici. 

Kako je objašnjeno, pre donošenja te odluke imovinu i obaveze Jugbanke preuzela je Poštanska štedionica, u skladu sa ugovorom zaključenim između tih banaka, a na osnovu zaključka Vlade Srbije, jer je Republika Srbija većinski krajnji vlasnik u obe banke. 

Izvršni odbor NBS je doneo i rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka stečaja nad Jugbankom. Privredni sud u Nišu nadležan je za sprovođenje stečajnog postupka, a Agencija za osiguranje depozita je stečajni upravnik. 

Kako je istakla NBS, Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da Jugbanka uskladi svoje poslovanje sa odredbama Zakona o bankama, izmedju ostalog i u delu koji se odnosi na kapital. 

"Imajući u vidu da prethodni pokušaji pronalaženja strateškog partnera koji bi obezbedio kontinuitet poslovanja banke nisu dali rezultate, kao i to da je banka već duži period potkapitalizovana i da ima probleme i s likvidnošću, ocenjeno je da je njeno finansijsko stanje takvo da neće moći da nastavi dalje da posluje, kao i da nisu ispunjeni uslovi za pokretanje postupka restrukturiranja", navela je NBS.

0 comments

Belex