Enter the e-mail where we will send you an activation code


Najavljeno emitovanje državnih hartija od vrednosti

B92 B92
pre 1 god.
Najavljeno emitovanje državnih hartija od vrednosti

Uprava za javni dug emitovaće u prvom kvartalu dinarske državne hartije od vrednosti, obveznice i zapise u ukupnom iznosu od oko 114 milijardi dinara.

Takođe, biće emitovane i obveznice denominovane u evrima u vrednosti od 450 miliona.

Dinarske hartije od vrednosti biće emitovane na tri, pet i deset godina, a prva emisija čija je vrednost deset milijardi dinara i izdaje se na pet godina predviđena je za 23. januar, navodi se na sajtu Upave. 

Zapisi i obveznice denominovani u evrima emitovaće se na 53 nedelje, dve, tri pet i deset godina, a prva emisija državnih zapisa od 50 miliona evra biće 18. januara na 53 nedelje.

0 comments

Belex