Enter the e-mail where we will send you an activation code


EPS u plusu, za budžet 100 mlrd. RSD

B92 B92
pre 9 mes.
EPS u plusu, za budžet 100 mlrd. RSD

EPS je uprkos problemima sa hidrologijom i smanjenom proizovodnjom struje ostvario pozitivan rezultat u prvoj polovini godine od oko dve milijarde dinara.

Očekuje se da će na kraju 2017. ostvariti dobit od najmanje pet milijardi, rečeno je na konferenciji "EPS kao pokretač privrede Srbije".

Direktor sektora za ekonomske poslove u EPS Mladen Serventi je rekao da je EPS imao probleme zbog loše hidrologije u drugom kvartalu i pojave klizišta na kopovima u Kolubari, ali da je, pre poreza, ostvario pozitivan rezultat od dve milijarde odnosno prihod od 122 milijarde dinara, od čega je 106 milijardi bio prihod od struje, što je bio dominantan prihod. 

Dodao je da je EPS imao rashod od 120 milijardi dinara. 

“EPS je u poslovnom podbilansu ostvario pozitivan rezultat od osam milijardi dinara. U trećem kvaratlu se proizvodnja popravila i očekujemo da će taj trend biti nastaljen do kraja godine. Procena je da će finansijski rezultat u trećem kvartalu i naročito na kraju godine biti znatno povoljniji i da će EPS završiti godinu sa dobiti od najmanje pet milijadi dinara”. 

Naglasio je i da EPS nije imao nikakvih problema sa likvidnošću. 

“Naplata fakturisane elektične energije je bila izuzetno dobra, to jest 100,5 odsto i to je više fakturisane vrednost za sedam meseci, a plan je bio 95,25 odsto”, rekao je Serventi dodajući da je najbolja bila naplata kod kupaca na garantovanom snabedevanju. 

EPS je, takođe, u prvih osam meseci, iako nije budžetki korisnik, uplatio u budžet 68,5 milijardi dianra, od čega 32 milijarde kroz PDV i akcize, zatim kroz poreze i doprinose na zarade. “Očekivano je da će EPS doprineti budžetu sa više od 100 milijardi dinara u 2017.”, rekao je. 

Kako kaže, dobit od najmanje pet milijardi dinara, kako se očekuje, biće najlgori rezultat u prethodne tri godine usled pomenutih teškoća, ali se zato očekuje da će dobit u 2018. i 2019. biti oko 17 milijardi dinara. 

Napomenuo je da su te projekcije rađene bez očekivanog povećanja cene električne energije. 

Serventi je rekao da je projektovano smanjenje broja zaposlenih u EPS-u tako da će to preduzeće krajem 2019. u odnosu na kraj 2016. godine imati za oko 3.644 zaposlena manje. 

EPS trenutno ima nešto više od 30.000 zaposlenih. 

Predivđeno je i smanjenje distributivnih gubitaka sa 12,8 odsto u 2017. na 10,8 odsto u 2019, kao i investicije u unapređenje efikasnosti, proizvodnih kapaciteta i drugo.

0 comments

Belex