Enter the e-mail where we will send you an activation code


Energoprojekt holding a.d. ugovorio novi posao u Srbiji vredan 43 miliona EUR

Sinteza Sinteza
pre 12 mes.
Energoprojekt holding a.d. ugovorio novi posao u Srbiji vredan 43 miliona EUR

Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd je potpisala 29. septembra EPC ugovor sa kompanijom Beo Čista Energija, koji se odnosi na realizaciju dela radova obuhvaćenih PPP ugovorom (javno privatno partnerstvo) potpisanog između Grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sredine i konzorcijuma koji čine kompanije Suez Groupe S.A.S. i I-Enviromental Investments Ltd.

PPP ugovor ima za cilj izgradnju, eksplataciju i upravljanje deponijom Vinča, uključujući proizvodnju energije iz otpada u postrojenju za njegovu preradu. EPC ugovor obuhvata projektovanje i izvođenje dela građevinskih radova u okviru ugovora na deponiji Vinča. Vrednost EPC ugovora iznosi 43 mil EUR, dok je rok za realizaciju posla jul 2022. Godine.

0 comments

Belex