Enter the e-mail where we will send you an activation code


Energoprojekt Entel isplaćuje pola milijarde dinara za dividende

Danas Danas
pre 7 mes.
Energoprojekt Entel isplaćuje pola milijarde dinara za dividende

Na ponovljenoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Entela 28. juna, manjinski akcionari izglasali su isplatu više od pola milijarde dinara na ime dividende.

Prema rešenju Komisije za hartije od vrednosti na ovoj sednici nije imao pravo glasa većinski akcionar, Energoprojekt holding.

S obzirom na to da 86,26 odsto dividende ide Energoprojekt holdingu ovo znači da bi i akcionarima ove kompanije, među kojima je i Republika Srbija sa 33,5 odsto, mogla biti isplaćena veća dividenda.

Na ovoj sednici izglasano je i da Dobroslav Bojović, većinski vlasnik Holdinga ne bude izabran za člana Odbora direktora društva.

0 comments

Belex