Enter the e-mail where we will send you an activation code


Dunav osiguranje: Državi 510,34 mil RSD za dividende

Tanjug Tanjug
pre 7 mes.
Dunav osiguranje: Državi 510,34 mil RSD za dividende

"Dunav osiguranje" saopštilo je da je 6. jula isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2017.

Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar, dobila je 510,34 miliona dinara.

Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,13 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće. 

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 16. aprila 2018. godine bili upisani kao zakoniti imaoci akcija "Dunav osiguranja", a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 30,5 miliona dinara, navedeno je u saopštenju.

0 comments

Belex