Enter the e-mail where we will send you an activation code


Dinarska štednja u bankama utrostručena od 2012.

eKapija eKapija
pre 12 mes.
Dinarska štednja u bankama utrostručena od 2012.

Dinarska štednja u bankama u Srbiji utrostručena je od 2012. godine, kažu u Narodnoj banci Srbije (NBS) i navode da je u 2018. ona povećana za dve milijarde dinara i dostigla je rekordnih oko 51,5 milijardi dinara.

Međutim, građani i dalje najviše štede u evrima, te štednja u toj valuti čini 91% ukupne devizne štednje, što je nešto manje od 9 mlrd EUR.

I dinarska i devizna štednja poslednjih nekoliko godina beleže konstantan rast, rekao je za Tanjug generalni direktor Sektora za monetarne operacije NBS Nikola Dragašević.

Dok je od 2012. dinarska štednja utrostručena, prema podacima NBS, devizna štednja od 2011. raste prosečno oko 315 mil EUR godišnje, a od početka 2018. povećana je za 230 mil EUR.

- Ukupna štednja građana u domaćim bankama iznosi 10 mlrd EUR, od toga 9,6 mlrd EUR, odnosno oko 96% štednje je devizna štednja, dok se nešto više od četiri odsto ukupne štednje građana odnosi na dinarsku štednju - rekao je Dragašević.

Kada je reč o isplativosti, Dragašević kaže da NBS već nekoliko godina unazad ukazuje na veću isplativost dinarske u odnosu na deviznu štednju, i to i u kratkom i u dugom roku.

- Nekoliko faktora govori u prilog tome, pre svega relativno veće kamatne stope na dinarsku štednju u odnosu na deviznu, ali i povoljniji poreski tretman dinarske u odnosu na deviznu štednju - navodi Dragašević.

On je objasnio da prihod od kamate na dinarsku štednju nije predmet oporezivanja za razliku od kamate na deviznu štednju koja se oporezuje.

Kada je u pitanju ročnost štednih uloga, navodi da je i u slučaju dinarske i u slučaju devizne štednje uglavnom reč o štednim ulozima oročenim na period do godinu dana.

- Međutim, tu postoji razlika kada je reč o dinarskoj i deviznoj štednji. Kada govorimo o dinarskoj štednji najveći deo, odnosno 60%, odnosi se na štednju koja je oročena na period od godinu dana, dok se 25% odnosi na neoročenu štednju (avista), odnosno na štednju po viđenju - precizira Dragašević.

Kada je reč o deviznoj štednji, navodi da se 62% devizne štednje odnosi na neoročenu štednju, odnosno na devizne depozite po viđenju, dok se 18% odnosi na štednju koja je oročena na period od šest meseci do godinu dana.

Dragašević je podsetio i da je 2012. godine NBS počela sa promovisanjem veće upotrebe dinara u domaćem finansijskom sistemu u skladu sa svojom Strategijom dinarizacije.

0 comments

Belex