Enter the e-mail where we will send you an activation code


Beogradska berza: 10.08.2017. godine

Sinteza Sinteza
pre 11 mes.
Beogradska berza: 10.08.2017. godine

Promet na Beogradskoj berzi 10.08.2017. godine iznosio je 96,4 miliona dinara, odnosno 0,8 miliona evra. Index BELEX15 zabeležio je rast u iznosu od 0,44 procenata, nakon trodnevnog slabljenja i završio na 723,12 poena, dok je index BELEXline takođe zabeležio rast od 0,4 procenata, iz završio trgovački dan na 1.556,07 poena.
 
Najprometnija hartija u trgovanju bila je Komercijalna banka a.d. (KMBN), sa prometom od 13,4 miliona dinara i cenom od 1.900 dinara. Nakon otvaranja trgovačkog dana, celokupna ponuda na ovoj hartiji je kupljena, po navedenoj ceni. Kupovinom celokupne ponude koja je u tom trenutku bila na tržištu, neko vreme na strani prodaje nije bilo ponude za prodaju hartija.
 
Naftna industrija Srbije a.d. (NIIS) zabeležila je blagi rast cene od 1,74%, i trgovanje je zatvoreno na ceni od 700 dinara, sa prometom od 12,8 miliona dinara. Akcijama kompanije Energoprojekt holding a.d. (ENHL) trgovalo se po ceni od 1.208 dinara i prometom od 3,3 miliona dinara. Zvanično je objavljeno da će 1. Septembra 2017. Godine, biti održana vanredna skupština akcionara Energoprojekt holding a.d. na kojoj će novi većinski vlasnik, preduzeće Napred razvoj a.d. izabrati novu upravu kompanije.
 
Cena akcije Sojaprotein a.d. (SJPT) je pala za 4,8 procenata na 299 dinara, uz promet od 0,7 miliona dinara, pa je cena na zatvaranju novi višegodišnji minimum u trgovanju ovom hartijom.

Akcijom Aerodrom Nikola Tesla a.d. (AERO) se trgovalo po ceni od 1.331 dinar, uz promet od 0,2 miliona dinara, dok je Metalac a.d. (MTLC) dostigao cenu od 1.900 dinara, uz trgovanje vredno 3,1 milion dinara. Kompanija je najavila da će u petak, 11.08.2017. godine, objaviti kvartalne rezultate za period april-jun. 

Impol Seval a.d. (IMPL) je nastavio uzlazni trend, stigavši do novog višegodišnjeg maksimuma od 4.049 dinara, uz promet od 1,2 miliona dinara, dok je Messer Tehnogas a.d. (TGAS) stagnirao na ceni od 12.000 dinara, i realizaciju trgovanja od 0,5 miliona dinara. 

Strani investitori su u ukupnom trgovanju učestvovali sa udelom od 37,59 procenata, pri čemu u kupovini sa 37,73 procenata, a u prodaji sa udelom od 37,45 procenata. 

Dinarska obveznica RSO15105, koja dospeva na naplatu 2. Marta 2018 godine, zabeležila je promet od 59,9 miliona dinara, uz prinos od 3,72 posto.
 

0 comments

Belex