Enter the e-mail where we will send you an activation code


Akcionarima Komercijalne banke 150 dinara dividende po akciji

eKapija eKapija
pre 9 mes.
Akcionarima Komercijalne banke 150 dinara dividende po akciji

Skupština akcionara Komercijalne banke, održana u četvrtak, 26. aprila 2018. godine, usvojila je finansijske izveštaje banke za prošlu godinu i donela odluku o raspodeli ostvarene dobiti.

Odlukom akcionara iz ostvarene prošlogodišnje dobiti od 8,1 milijarde dinara, vlasnicima običnih akcija je opredeljena dividenda od 2,5 milijarde dinara, odnosno 150 dinara bruto po akciji (prinos na poslednjoj ceni od 8,3%). 

Vlasnicima prioritetnih akcija odobrena je bruto dividenda od 13,2 miliona dinara, odnosno 35,4 dinara po akciji (prinos na poslednjoj ceni od 4,1%).

Kako je navedeno u usvojenoj odluci, isplatu dividendi sprovešće izvršni odbor po sticanju uslova propisanih zakonom o bankama i u skladu sa politikom dividendi. 

Komercijalna banka je 2015. godine prvi put odobrila dividendu vlasnicima običnih akcija u visini od 115 dinara po akciji (1,9 milijardi dinara ukupno), ali ovaj iznos akcionarima nije još uvek isplaćen, s obzirom na to da banka nije prošla stres-test, te da su usledile dve poslovne godine sa velikim gubicima.

0 comments

Belex