Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza soja- 20.12.2016.

Sinteza Sinteza
pre 2 god.

Na višemesečnom grafikone fjučersa soje (ZS1) možemo videti blagi uzlazni trend od sredine oktobra ove godine. U pravo u ovom trenutku je došlo do blagog zaokreta padajućeg trenda. 

Odgovarajući ulaz u long poziciju u skladu sa trendom bi bio na nivou od 1018 centi iz sledećih razloga:

1. Na ovom nivou cena nailazi na support (podršku) u vidu donje žute linije rastućeg kanala

2. Cena takođe nailazi na support padajućeg kanala (roze boje) od koga se očekuje njeno odbijanje

3. Cena nailazi na horizontalnu podršku u vidu crvene isprekidane linije (prethodni vrh)

4. Na ovom nivou bi trebalo da se završi četvrti elliot talas, nakon čega se očekuje rastući i ujedno poslednji talas u ovom pokretu.

Presek za sva 4 prethodno navedena argumenta se nalazi upravo na pomenutom nivou od 1018 centi.

 

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu uzimati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize