Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza pšenica (ZW)- 30.06.2017.

Sinteza Sinteza
pre 2 god.

Fjučersi pšenice koji se trguju na berzi u Čikagu (CBOT) su juče skočili čak preko 5 procenata. Danas su nastavili agresivan rast zbog velike suše koja je zadesila državu Severnu Dakotu u USA, koja je jedan od najvećih proizvođača prolećne visokoproteinske pšenice.

Kako najnovije vremenske prognoze još uvek ne vide veću kišu u narednih 10-15 dana koji su ključni za formiranje zrna kod pšenice, za očekivati je da će rod biti znatno slabiji od očekivanja što će  rezultirati daljim nastavkom rastućeg trenda. Inače, period od juna do avgusta je vrlo volatilan kod žitarica zbog rane procene prinosa tako da su vremenska prognoza i stanje biljaka ključni faktori za cenovni smer.

Septembrski fjučers pšenice je stigao do nivoa otpora od 511,75 centi za bušel (gornja linija ljubičastog kanala). Nakon ovoga veoma agresivnog pokreta, za očekivati je da vidimo kratkotrajnu korekciju cene u zonu od oko 490-493 centa za bušel, gde bi ulazak u long poziciju mogao biti investicija u skladu sa rastućim trendom. Ultimativno, korekcija bi mogla da se produži i do nivoa od 472-474 centa ali je to manje verovatan scenario s obzirom na jaku sušu u USA.  

Ciljana cena u periodu jul-avgust bi mogla dostići i zonu od 580-600 centi.   

Fjučerse pšenice možete direktno trgovati na CBOT preko platforme Trader Workstation Sinteza (TWS) a oznaka fjučersa je „ZW“ (izabrati mesec septembar).

 

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize