Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza Nasdaq- 03.04.2017.

Sinteza Sinteza
pre 2 god.

Na višegodišnjem grafikonu američkog repernog indeksa Nasdaq možemo videti jak uzlazni trend od marta 2009. godine. On se trenutno nalazi čak na većem nivou od onog iz 2008.i 2000. (uoči 2 krize).

Na slici takođe možemo videti jak crbeni kanal koji povezuje dna iz 2002. i 2009. godine kada je nastupio oporavak nakon dve krize. Ovaj kanal takođe povezuje vrhove iz 2008. i 2017. 

Gornja linija kanala predstavlja jak otpor na nivou od 5,442 poena. Na ovom nivou dosadašnji kupci bi trebalo da budu oprezni sa daljom kupovinom, dok bi prodavci mogli imati potencijalno dobru priliku za short poziciju.

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu uzimati kao investicioni saveti.

 

 

0 comments

Analize