Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza Google- 15.11.2016.

Sinteza Sinteza
pre 1 god.

Na dnevnom grafikonu akcije Google možemo videti dugoročni rastući trend.

Odgovarajući nivo za ulaz u long poziciju u skladu sa trendom bi bio na nivou od 739.50 USD iz nekoliko razloga:

1. Na ovom nivou se nalazi 0.5 fibonacci 

2. Preklapanje rastućeg plavog kanala i fibonacci nivoa

3. Na ovom nivou se takođe nalazi pokretni prosek (MA 200)

0 comments

Analize