Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza EUR/USD- 31.08.2018.

Sinteza Sinteza
pre 1 god.

U sledecim nedeljama očekujemo korekciju EURUSD do nivoa 1.19/1.20, posle koga očekujemo i dalje slabljenje evropske valute do kraja 2018 godine.
Metodologijom Eliotovih talasa koji kao osnovnu postavku imaju tezu da posle svakih 5 talasa u nekom pravcu sledi korekcija od 3 talasa u suprotnom pravcu od trenda.

Potencijalna ciljana cena ide do 1.0750/1.08 nivoa.

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize