Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza EUR-USD

Sinteza Sinteza
pre 1 god.

Na valutnom paru EUR-USD imamo kretanje cene u okviru rastućeg kanala. Nakon retesta nivoa 1.2091 maksimalne vrednosti koju je par dostigao u 2017 godini imamo imamo pull back do nivoa gde se nalazi EMA 10 što predstavlja dobru priliku za ulazak u long poziciju na nivou 1.1980. gde bi bio prvi ulaz, drugi ulaz bi potencijalno bio na 1,1960, nivo koji je bio resistance sada bi trebalo da posluži kao dobar support. Potencijalni targeti bi bili 1.2090 i nivo oko 1.2145 odnosno gornja ivica rastućeg kanala.

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize