Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza Coca Cola 12.07.2017.

Sinteza Sinteza
pre 2 god.

Na višegodišnjem grafikonu kompanije Coca Cola možemo videti stabilan uzlazni trend sa oštrim korekcijama cene. 

Trenutno se cena nalazi u rastućem trendu sa tendencijom da dostigne 49- 50 USD (gornja linija crvenog kanala).

Odgovarajući ulaz u long poziciju u skladu sa trendom bi bio nakon korekcije cene na 43 USD iz sledećih razloga:

1. Na ovom nivou se nalazi linija podrške (ljubičasti kanal)

2. Na ovom nivou se nalazi fibonacci nivo 0.5

3. Na ovom nicou se nalazi jaka horizontalna linija (isprekidana žuta linija) koja povezuje vrh iz maja 2013. i dno iz 2016. godine.

 

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

 

 

 

 

 

0 comments

Analize