Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza Coca-Cola- 01.12.2016.

Sinteza Sinteza
pre 2 god.

Na višegodišnjem grafikonu kompanije Coca-Cola možemo videti rastući trend koji je predstavljen ljubičastom trend linijom.

Na kraju ovog trenda možemo videti crveni padajući kanal u kome se cena ove akcije kreće od početka godine.

Odgovarajući ulaz u long poziciju u skladu sa trendom bi bio na nivou 40.00 USD iz razloga što se baš na ovom nivou preseca dugogodišnja trend linija (ljubičaste boje) i donja linija crvenog kanala, a od obe linije se očekuje odbijanje cene.

 

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu uzimati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize