Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza Apple- 28.12.2018.

Sinteza Sinteza
pre 11 mes.

Na višegodišnjem grafikonu kompanije Apple možemo videti stabilan rastući trend.

Poslednji rastući pokret, koji je prvo probio gornju liniju kanala (crvene boje) do nivoa od 233 USD a zatim se značajno korigovao do 156 USD, ima dalju tendenciju pada i to do nivoa od 123 USD iz dva razloga:

1. Na ovom nivou se nalazi donja linija kanala (support ili podrška) koja bi trebalo da zadrži dalji pad cene akcije.

2. Na pomenutoj ceni Fibonacci nivo 0.764 se ukršta sa linijom podrške, što daje dodatnu snagu ovom cenovnom nivou.

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize