Enter the e-mail where we will send you an activation code


 

 

 

 

 

 

 

 

Marginski kredit

Najpovoljniji način investicionog finansiranja

Prilikom obračuna kamatne stope na balanas marginskog računa, Sinteza Invest Group koristi sistem odvojenog obračuna na osnovu dole navedenih nivoa ostvarenog marginskog kredita. Na primer, za balans preko 1.000.000 USD, prvi 100.000 se naplaćuje po stopi iz "Nivo I" za datu valutu, sledeći 900.000 po stopi iz "Nivo II", itd.
Sinteza Invest Group obračunava kamatu na dnevnoj bazi a iznos stvarne kamate na mesečnom nivou se obračunava trećeg radnog dana u narednom mesecu.
Navedeni nivoi obima korišćenja marginskog kredita (Nivo I, Nivo II..) se mogu menjati s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja klijenata. Ove korekcije se vrše periodično kako bi se ceo sistem prilagodio za promenama u valutnim kursevima.

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Kamatne stope koje se primenjuju na marginske kredite

Currency Tier Rate Charged
USD 0 - 100,000 3.7% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 3.2% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 3,000,000 2.7% (BM + 0.5%)
3,000,000.01 - 200,000,000 2.5% (BM + 0.3%)
200,000,000.01 + 2.5% (BM + 0.3%)
AUD 0 - 140,000 3.268% (BM + 1.5%)
140,000.01 - 1,400,000 2.768% (BM + 1%)
1,400,000.01 - 140,000,000 2.268% (BM + 0.5%)
140,000,000.01 + 2.268% (BM + 0.5%)
CAD 0 - 140,000 3.096% (BM + 1.5%)
140,000.01 - 1,400,000 2.596% (BM + 1%)
1,400,000.01 - 140,000,000 2.096% (BM + 0.5%)
140,000,000.01 + 2.096% (BM + 0.5%)
CHF 0 - 100,000 1.5% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 200,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
200,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%)
CNH 0 - 625,000 7.386% (BM + 5%)
625,000.01 - 6,250,000 7.386% (BM + 5%)
6,250,000.01 - 125,000,000 7.386% (BM + 5%)
125,000,000.01 + 7.386% (BM + 5%)
CZK 0 - 400,000,000 4.388% (BM + 3%)
400,000,000.01 + 4.388% (BM + 3%)
DKK 0 - 120,000,000 3% (BM + 3%)
120,000,000.01 + 3% (BM + 3%)
EUR 0 - 100,000 1.5% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 150,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
150,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%)
GBP 0 - 80,000 2.148% (BM + 1.5%)
80,000.01 - 800,000 1.648% (BM + 1%)
800,000.01 - 160,000,000 1.148% (BM + 0.5%)
160,000,000.01 + 1.148% (BM + 0.5%)
HKD 0 - 780,000 3.123% (BM + 2.5%)
780,000.01 - 7,800,000 2.623% (BM + 2%)
7,800,000.01 - 780,000,000 2.123% (BM + 1.5%)
780,000,000.01 + 2.123% (BM + 1.5%)
HUF 0 - 4,500,000,000 5% (BM + 5%)
4,500,000,000.01 + 5% (BM + 5%)
ILS 0 - 80,000,000 5% (BM + 5%)
80,000,000.01 + 5% (BM + 5%)
INR All 12.6% (BM + 3%)
JPY 0 - 11,000,000 1.5% (BM + 1.5%)
11,000,000.01 - 110,000,000 1% (BM + 1%)
110,000,000.01 - 20,000,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
20,000,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%)
KRW 0 - 120,000,000 3.5% (BM + 2%)
120,000,000.01 - 1,200,000,000 3% (BM + 1.5%)
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 2.5% (BM + 1%)
24,000,000,000.01 + 2.5% (BM + 1%)
MXN 0 - 1,900,000 10.989% (BM + 3%)
1,900,000.01 - 19,000,000 9.989% (BM + 2%)
19,000,000.01 - 1,900,000,000 9.489% (BM + 1.5%)
1,900,000,000.01 + 9.489% (BM + 1.5%)
NOK 0 - 850,000 2.234% (BM + 1.5%)
850,000.01 - 8,500,000 1.734% (BM + 1%)
8,500,000.01 - 850,000,000 1.234% (BM + 0.5%)
850,000,000.01 + 1.234% (BM + 0.5%)
NZD 0 - 150,000 3.408% (BM + 1.5%)
150,000.01 - 1,500,000 2.908% (BM + 1%)
1,500,000.01 - 150,000,000 2.658% (BM + 0.75%)
150,000,000.01 + 2.658% (BM + 0.75%)
PLN 0 - 70,000,000 4.184% (BM + 3%)
70,000,000.01 + 5.184% (BM + 4%)
RUB 0 - 660,000,000 12.018% (BM + 5%)
660,000,000.01 + 12.018% (BM + 5%)
SEK 0 - 850,000 1.5% (BM + 1.5%)
850,000.01 - 8,500,000 1% (BM + 1%)
8,500,000.01 - 850,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
850,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%)
SGD 0 - 150,000 2.962% (BM + 1.5%)
150,000.01 - 1,500,000 2.462% (BM + 1%)
1,500,000.01 - 150,000,000 1.962% (BM + 0.5%)
150,000,000.01 + 1.962% (BM + 0.5%)
ZAR 0 - 1,500,000 7.694% (BM + 1.5%)
1,500,000.01 - 15,000,000 7.194% (BM + 1%)
15,000,000.01 - 1,500,000,000 6.944% (BM + 0.75%)
1,500,000,000.01 + 6.944% (BM + 0.75%)