Enter the e-mail where we will send you an activation code


 

Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

CFD ugovori na akcije

  Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
Ispod Nivoa I
CFD na akcije
Između Nivoa I
i Nivoa II
CFD na akcije
Iznad Nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 3.25% / 0.25%
(BM +/- 1.5%)
3.25% / 0.25%
(BM +/- 1.5%)
3.25% / 0.25%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.521%
(BM +/- 1.5%)
1% / -2.021%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.521%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 3.25% / -2.75%
(BM +/- 3%)
3.25% / -2.75%
(BM +/- 3%)
3.25% / -2.75%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 0.662% / -2.338%
(BM +/- 1.5%)
0.662% / -2.338%
(BM +/- 1.5%)
0.662% / -2.338%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.145%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.645%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.145%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 1.792% / -1.208%
(BM +/- 1.5%)
1.292% / -0.708%
(BM +/- 1%)
0.792% / -0.208%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 1.884% / -1.116%
(BM +/- 1.5%)
1.884% / -1.116%
(BM +/- 1.5%)
1.884% / -1.116%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.782%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.782%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.782%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.851% / -1.149%
(BM +/- 1.5%)
1.351% / -0.649%
(BM +/- 1%)
0.851% / -0.149%
(BM +/- .5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -2.27%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.77%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.27%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 2.379% / -1.621%
(BM +/- 2%)
2.379% / -1.621%
(BM +/- 2%)
2.379% / -1.621%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 2.938% / -0.062%
(BM +/- 1.5%)
2.438% / 0.438%
(BM +/- 1%)
1.938% / 0.938%
(BM +/- .5%)

CFD ugovori na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 3.25% / 0.25%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 1.5% / -2.521%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.5% / -2.145%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.792% / -1.208%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 1.884% / -1.116%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.5% / -1.782%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 2.938% / -0.062%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.